نفس می کشم...

آنقـدر نفس میکشم

تا تمـام شـود

همه آن هوایـی که سراغ تو را میگیـرد

هرگز نخواستم که تو رو با کسی قسمت بکنم
یا از تو حتی با خودم یه لحظه صحبت بکنم
هرگز نخواستم که به داشتن تو عادت بکنم
بگم فقط مال منی به تو جسارت بکنم

انقدر ظریفی که با یک نگاه هرزه میشکنی
اما تو خلوت خودم تنها فقط مال منی

هرگز نخواستم که به داشتن تو عادت بکنم
بگم فقط مال منی به تو جسارت بکنم


ترسم اینه که رو تنت جای نگاهم بمونه
یا روی تیشه چشات غبار آهم بمونه

تو پاک و ساده مثل خواب حتی با بوسه میشکنی
شکل همه آرزوهام تجسم خواب منی 

سکوت چه زیباست 

وقتی تمام حرفها 

از توصیف تمام مهربانیهای تو عاجزند ....!

گفتی که می روی اما نگفتی کجا؟
وحالا من سردرگم این رفتنم...
گفتی برمی گردی...
امانگفتی کی؟
وحالامن چشم انتظارآمدنت...
به دوردستهابرای ساعات طولانی خیره میمانم 
هرروزبه چهارراه انتظارمی آیم اماخبری ازآمدنت نیست...
روزی که برگردی عیدشادیهای من خواهد بود.
دوستم داشته باش...

چون تو را می یابم، آســــــــمان فرش من است...

رودســـــــرمست من است

من تو را می جویم، با سرانگشت دلم روح پر نقش تو را میپویم

شــــادم از این پویش، مستم از این خواهش ...

آه اگر پلک زنم

نکند محو شوی!

آه اگر گریه کنم

نکند پردهء اشک، نقش زیبایت را اندکی تیره کند!

از رهی می ترسم، که تو همراه نباشی با من

از شبی در خوفم، که صدایت برود، دور شود از گوشم.

آه، آن شب نرسد

یا اگر خواست رسید، من به آن شب نرسم !!!

انقدر " دوست دارم " که نگران خودمم ... !

اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من

دل من داند و من دانم و تنها دل من

به ناخودآگاه خودم سری دوباره می زنی

بدون اینکه حس کنم هزار صفحه بامنی
برام هیچ حسی شبیه تونیست کنارتودرگیرآرامشم...
همین ازتمام جهان کافیه...همین که کنارت نفس می کشم...
برام هیچ حسی شبیه تونیست...تو پایان هرجستجوی منی...
تماشای تو عین آرامشه...ن.زیباترین آرزوی منی...
......
منو ازاین عذاب رهانمی کنی...کنارمی به من نگاه نمی کنی...
تمام قلب توووووو به من نمی رسه...همین که فکرمی برای من بسه...
ازاین هادت باتوبودن هنوز...ببین لحظه لحظه ام کنارت خوشه...
همین عادت باتو بودن یه روز...اگه بی توباشم منو می کشه...
یه وقتای اینقدرحالم بده...که می پرسم ازهرکسی حالتو...
یه روزاحس می کنم پشت تو...همه شهرمی گرده دنبال تو..
چه خبر از دل تو....؟

نفسش مثل نفسهای دل کوچک من میگیرد...؟

یا به یک خنده ی چشمان پر از ناز کسی میمیرد...؟

چه خبر از دل تو....؟

دل مغرور تو هم مثل دل عاشق من میگیرد...
ای نگاهت رونق فردای من

درتومعنی می شوددنیای من،

ای کلامت بهترین اثبات عشق 

باتوماندن بهترین رویای من 

می دونی فرق تو با گلوزندگی و گل چیه؟
عشق یه کلمه است اما تو معنی اونی
زندگی یه اجبار اما تو دلیل اونی
گل یه گیاه اما تو عطر اونی
بی تو یک روز در این فاصله ها خواهــــــم مرد

مثل یک بیت ته قافیـــــه ها خواهم مــــــــرد

تـــــو که رفتی همه ثانیه هـــا سایه شدنـــد

سایــه در سایه آن ثانیه ها خـــواهم مــــــرد

شعلــــه هــا بی تو زبـــی رنگی دریــــا گفـتند

موج در موج در این خاطره ها خواهـــــــم مرد

/ 0 نظر / 14 بازدید